Implantaten tanden

Implantaten

Wat is een tand implantaat ?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk ?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  1. U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten
  2. Uw kaakbot moet gezond zijn. Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld
  3. U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden

NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling. De tandarts, implantoloog beoordeelt aan de hand van een CT-scan of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.

Mondhygiëne bij implantaten

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.

Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of mondhygiënist. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.

Nazorg

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts of kaakchirurg geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:

  1. De gezondheid van uw tandvlees
  2. De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten
  3. Slijtage van de kroon, brug of prothese

Indien u interesse heef in implantaten tanden, advies wil of een implantaat tand, graag via mail of telefonisch aanmelden voor een implantaten tanden behandeling in Brasschaat. Medical clinic is gespecialiseerde kliniek voor cosmetische tandheelkunde en implantologie regio Antwerpen , Belgie

Waarom kiest u voor ons ?
Persoonlijk aanpak

Dankzij onze brede kennis en ervaring gaat niets ons te ver. We bieden u een full-service, waardoor u al uw ideeën bij ons neer kunt leggen.

100% tevredenheid

Wij zijn kritisch op onszelf en streven altijd naar 100% tevredenheid bij onze klanten. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent.

Maatwerk oplossingen

Voor ons is iedere klant uniek. We vinden het daarom belangrijk om altijd vanuit het oogpunt van onze klanten te werken, waarbij hun wensen centraal staan.

Persoonlijk aanpak

We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. We bieden u altijd een vrijblijvend adviesgesprek aan, waarin we kennis met elkaar kunnen maken, uw wensen kunnen uiten en onze dienstverlening kunnen toelichten.